Nyt fra branchen 28. august 2018

Projekt vil købe og renovere utilpassede bygninger

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur vil Realdania By & Byg vil i et projekt, ”Utilpassede bygninger i købstæderne”, opkøbe og istandsætte huse.