10. marts 2021

Positiv udvikling med strategi for bæredygtigt byggeri

Folketingets krav om livscyklusvurderinger på alt nybyggeri fra 2023 er en positiv udvikling, mener Træ i Byggeriet.