Nyt fra branchen 16. januar 2020

Planloven skal evalueres

Alle kan indsende idéer og forslag til fremtidens planlov i forbindelse med evaluering af planloven.