Nyt fra branchen 3. juli 2019

Otte projekter skal styrke Vestkysten som destination

Strategisk-fysiske udviklingsplaner skal sætte kursen for en sammenhængende udvikling langs Vestkysten. Otte projekter bliver støttet.