Nyt fra branchen 5. august 2020

Opgradering af outdoor-område ved Herning

Projektstøtte sikrer opgradering af ude-område med nye muligheder ved Fuglsang Sø i Herning.