Nyt fra branchen 6. september 2018

Nyt stort boligprojekt på p-plads centralt i Odense

58 offentlige p-pladser centralt i Odense bliver i 2020 bebygget med beboelser.