Nyt fra branchen 7. august 2020

Nyt rekreativt område i København

Den sydlige del af Prøvestenen åbnes nu for offentligheden i en midlertidig periode. Man må bruge arealet til fods og på cykel.