Nyt projekt skal bane vej for mere bæredygtige materialer - FAOD

14. september 2022

Nyt projekt skal bane vej for mere bæredygtige materialer

Byggeriet står for omkring 30 procent af Danmarks CO2-udledning og der skal tænkes nyt, hvis de nationale målsætninger for CO2-reduktion i 2030 skal nås.