Nyt partnerskab for levende bymidter - FAOD

Nyt fra branchen 25. august 2020

Nyt partnerskab for levende bymidter

Partnerskab bestående af kommuner og organisationer med særlig viden inden for bymidteudvikling skal arbejde med de udfordringer, som bymidterne oplever.