Nyt fra branchen 13. december 2018

Nyt kulturcenter hæver barren for bæredygtighed

Kulturcenter Kildevæld i København bliver et center, der bygger på forskellige dogmer omkring miljømæssig, energimæssig, social og arkitektonisk bæredygtighed.