Nyt klimaprojekt i Skodborg - FAOD

18. januar 2022

Nyt klimaprojekt i Skodborg

Fremtidige oversvømmelser undgås med nyt vådområde ved Skaftkær Bæk i Skodborg.