Nyt fra branchen 20. august 2020

Nyt hellested i Bolbro

Nyt hellested for udsatte i Bolbro er nu indviet. Hellestedet er et af projekterne i områdefornyelsen i Bolbro.