Nyt fra branchen 22. juni 2020

Nyt center for kultur, kunst og kreative erhverv

Maltfabrikken i Ebeltoft åbner som lokalt og internationalt center for kultur, kunst og kreative erhverv.