Nyt fra branchen 31. august 2020

Ny viden om efterisolering af historiske bygninger

Et EU-projekt under ledelse af Aalborg Universitet har undersøgt, hvordan historiske bygninger kan efterisoleres uden at ødelægge den oprindelige arkitektur.