Nyt fra branchen 13. december 2018

Ny Østre Landsret i slutningen af 2021

A. Enggaard A/S skal opføre ny retsbygning af Henning Larsen Architects til Østre Landsret i Nordhavn.