16. februar 2022

Ny indsats skal fremme grøn omstilling via kommunal planlægning

Lokalplaner, kommuneplaner og planstrategier er vigtige redskaber for at skabe bæredygtig udvikling og spiller også en vigtig rolle i kommunernes arbejde med klima og reduktion af udledning af drivhusgasser.