11. november 2022

Ny direktør hos Danske Ark

Lars Storr-Hansen afløser Lene Espersen som direktør hos brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder.