Nyt fra branchen 31. oktober 2018

Ny bydel på vej i Randers

Udbud på udarbejdelse af en udviklingsplan, der skal skabe ny, bæredygtig bydel med nye boliger og erhvervsudvikling og beskyttelse af Randers mod stormflod og havvandsstigninger.