Nyt fra branchen 17. december 2018

Ny belægning ved Renæssancehavnen i Kerteminde

Ny belægning på Renæssancehavnen i Kerteminde skal modvirke de støjproblemer, som den nuværende brostensbelægning har skabt.