Nyt fra branchen 6. december 2018

Ny arkitekturpris til lenschow & pihlmann

Nyindstiftet arkitekturpris, Hack Kampmann Arkitekturpris, går til Kim Lenschow Andersen og Søren Thirup Pihlmann for Studielandsbyen.