Nyt fra branchen 17. september 2019

Nu træffes der beslutning om Smedetoften

Nikker politikerne i Teknik- og Miljøudvalget til projektforslaget på Smedetoften i Københavns Nordvestkvarter, kan det længe ventede byrum stå færdigt om lidt over et år. Projektet blev vedtaget i udvalget 23. september.