Nyt fra branchen 14. august 2019

Nu påbegyndes Oplevelsescenter Skamlingsbanken

Første spadestik til nyt oplevelsescenter tegnet af CEBRA.