Nyt fra branchen 21. august 2018

Norrøn hædres med 100.000 fra Henning Larsens Fond

Henning Larsens Fond hædrer arkitektfirmaet Norrøn med et legat på 100.000 kroner.