Nyt fra branchen 27. september 2018

Nina Kovsted Helk bliver filantropidirektør i Realdania

Arkitekt Nina Kovsted Helk bliver filantropidirektør i Realdania. Hun kommer fra stillingen som adm. direktør i JJW Arkitekter.