Nyt fra branchen 4. februar 2019

Naturen skal gro i Silkeborgs gågader

SLA skal i løbet af de næste tre år nytænke og forny Silkeborgs centrale gågader Vestergade, Søndergade og Søndertorv.