Nyt fra branchen 17. juni 2019

Møller & Grønborg bag nyt bynært naturområde i Horsens

Køb af arealer til anlæggelsen af de sidste etaper af Ringvej Syd gør det muligt at sætte gang i udviklingen af et sammenhængende rekreativt område i Horsens Syd.