Nyt fra branchen 6. februar 2020

Mødesteder styrker sammenhæng i byen

Fire byområder får nu støtte til at skabe nye mødesteder og styrke sammenhængen i byerne.