Nyt fra branchen 6. december 2018

MINDCRAFT overdrages til konsulentfirma

Udstillingskonceptet MINDCRAFT bliver overdraget til konsulentvirksomheden Copenhagen Design Agency.