Nyt fra branchen 24. oktober 2018

Milliondonation giver nyt liv til fredede haver på Bispebjerg Hospital

Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter vinder konkurrencen om at renovere og revitalisere de fredede patienthaver på Bispebjerg Hospital og støttes af A.P. Møllerske Støttefond med 33,8 millioner.