Nyt fra branchen 11. oktober 2018

Mette Seiding bliver administrerende direktør i JJW Arkitekter

Mette Seiding bliver administrerende direktør i JJW Arkitekter , som har ca 80 ansatte.