Nyt fra branchen 10. april 2019

Masterplan for Silkeborg bymidte

Team EFFEKT står bag forslag til masterplan for Silkeborg bymidte og som prioriterer natur, kultur og aktivt byliv.