Nyt fra branchen 8. august 2019

Lokaludvalg vil binde bydele sammen

Valby Lokaludvalg arbejder for at sikre sammenhængen mellem gamle Valby og de 4.500 nye boliger i Valby Syd gennem en cykel- og gangforbindelse på tværs af jernbanen.