6. januar 2021

Lokalplan skal bevare kvaliteten i klyngehuse

110 klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken i Gl. Holte skal have en lokalplan, der sikrer sammenhængende og harmonisk bebyggelse.