Nyt fra branchen 5. december 2019

Lokale værdier skal ”dyrkes” i fremtidens Faaborg

GHB Landskabsarkitekters forslag ”Vi dyrker Faaborg” vinder arkitektkonkurrence om at skabe en samlende udviklingsplan for Faaborg Havn og By.