31. december 2020

Løsningen ligger under asfalten

De Nationale Geologiske Undersøgelser, GEUS, foreslår at aflede det stigende grundvand til Ladegårdsåen, så det ikke trækker op i kældrene og ødelægger bygninger.