3. december 2021

Livsvarig ydelse til arkitekter og designere

Fire artkitekter og to designere tildeles livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond.