Nyt fra branchen 2. juli 2019

Lille Langebro åbnet for cyklister og fodgængere

Københavns Kommune forventer, at op mod 10.500 cyklister og fodgængere vil benytte Lille Langebro hver dag.