Nyt fra branchen 25. april 2019

Legater til samfundsengagerede arkitekter og unge kræfter

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur uddeler arbejdslegater til yngre kræfter fra tre nye tegnestuer og en række arkitekter, som på hver deres måde viser et stort samfundsengagement i deres tilgang til arkitekturen.