Nyt fra branchen 3. december 2019

Legater til nystartede arkitektvirksomheder

Der kan nu søges Dreyers Fonds legat til nystartede arkitektvirksomheder”, der gør tegnestuerne gode til den mere forretningsmæssige del af at drive virksomhed.