Nyt fra branchen 5. december 2019

Kvalitetstilskud til kunstnerisk udviklingsarbejde

Midler til kvalitetstilskud til de kunstneriske uddannelser på Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding.