Nyt fra branchen 18. december 2019

Kunstlandskab bliver vartegn for Kulbaneparken

Internationalt anerkendt koreansk kunstner skal udforme et rekreativt kunstlandskab, der skal fungere som vartegn og skaterbane i Kulbaneparken.