Nyt fra branchen 18. december 2018

Kullegaard bekæmper ensomhed i alment boligbyggeri

Kullegaard skal være med til at sikre rammer, der kan bidrage til mere fællesskab på tværs af beboerne hos boligselskabet FOB Kalundborg.