Nyt fra branchen 27. februar 2019

Krydsrum Arkitekter bag børne- og ungehus i København

København får nyt fyrtårn for fritidsliv i den bynære natur. Et nyt børne- og ungehus af Krydsrum Arkitekter bliver opført på et centralt restareal i Ryparken i København.