Nyt fra branchen 4. december 2019

Kristine Jensen modtager livsvarig hædersydelse

Statens Kunstfond tildeler livsvarig hædersydelse til by- og landskabsarkitekt Kristine Jensen