Nyt fra branchen 28. juni 2018

kommuner får hjælp til at finde værdifulde kulturmiljøer

En bevilling fra Realdania på 5 mio. kr. til Arkitektskolen Aarhus giver nu mulighed for at screene kulturmiljøer i 30 LAG-kommuner frem til 2020.