26. november 2020

Køges bymidte og havnen bindes sammen

Underføring under jernbanen skal binde Køges bymidte og havnen bedre sammen.