Nyt fra branchen 10. september 2018

Kødby og københavnerkarréer forenes i masterplan

Sidste etape af en masterplan skal skabe sammenhæng mellem Den Hvide Kødby og københavnerkarréerne på Vesterbro,