København skal være en by i Bedre balance - FAOD

Nyt fra branchen 2. september 2019

København skal være en by i Bedre balance

Flere boliger til københavnere med små og mellemstore indkomster og et løft af byens udsatte boligområder spiller en nøglerolle i to nye aftaler mellem Københavns Kommune og BLs 1. kreds.