23. november 2020

Klimasikring af Seden Strandby

Naturområde ved Seden Strandby giver synergi mellem klimatilpasning, indsatser for natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.