23. juni 2021

Klimamæssig bæredygtighed bliver et grundfundament

Livscyklusanalyser og certificeringer bliver et kriterium for bygge- og anlægsprojekter hos Realdania.